Printing
Color
Ink
 

บริษัท ท. ไพบูลย์ จำกัด ได้จดทะเบียนการค้าที่กรมทะเบียนการค้ากระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2489 ทะเบียนเลขที่ 1141 ผู้ริเริ่มก่อตั้งคือ MR. TAN EK KENG และ MRS. TAN ANG TIEK KENG (นางสุมิตรา อภินพไพบูลย์)

แรกเริ่มได้นำเข้าหมึกพิมพ์จากประเทศญี่ปุ่น ต่อมาก็ได้นำเข้าหมึกพิมพ์จาก สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นจำพวกหมึกพิมพ์ระบบออฟเซ็ท, เว็ปออฟเซ็ท , แฟล็กโซ่ , หมึกพิมพ์สังกะสี, น้ำมันเคลือบแล็คเกอร์ (Internal Laguer, Security Ink)

ณ. ปัจจุบันนี้ทางบริษัทฯ ได้เป็นตัวแทนของบริษัทดังต่อไปนี้

  • TOKYO PRINTING MFG CO., LTD. ประเทศญี่ปุ่น
  • SHIN CHIN IRON WORKS CO., LTD. จาก TAIWAN, R.O.C. จำหน่ายเครื่องพิมพ์ออฟเซ็ท, กล้องถ่ายฟิล์ม
  • KANG KEE CO., LTD. จาก TAIWAN, R.O.C. จำหน่ายเครื่องติดกล่องกระดาษ
  • LAWTER PTE. LTD. จาก U.S.A. นำเข้าน้ำมันอาบเงา VARNISH
  • SWAN COATINGS. (M) SDN.BHD. จากประเทศมาเลเซีย นำเข้าหมึกแฟล็กโซ่, หมึกพริ้นเตอร์และ WATERBASE.

บริษัท ท. ไพบูลย์ จำกัด เป็นผู้แทนจำหน่ายหมึกพิมพ์และอุปกรณ์การพิมพ์จากต่างประเทศที่มีคุณภาพมาตราฐาน และบริการที่เป็นเลิศ เป็นเวลายาวนานกว่า 60 ปี จึงมีความชำนาญในเรื่องหมึกพิมพ์และเป็นที่เชื่อถือในแวดวงการพิมพ์ของเมืองไทย


บริษัท ท. ไพบูลย์ จำกัด
143-145 ถนนพลับพลาไชย แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : (662) 222-1250, 221-0710, 224-2571, 224-2587, 224-8119
โทรสาร : (662) 224-8130
อีเมล์ : info@EkSoon.com